رد کردن لینک ها

دریافت کد اخلاق و کد IRCT و شروع کارآزمایی بالینی

دریافت کد اخلاق و کد IRCT و شروع کارآزمایی بالینی اثر کپسول خوراکی قاصدک در درمان کبد چرب، توسط دکتر احمد حرمتی و دکتر هدی ابوالحسنی در دانشگاه علوم پزشکی قم

تاریخ خبر: 1397/8/15

به گفتگو بپیوندید